نحوه ورق زدن صفحات

در زمانی که وسیله شما به صورت عمودی می باشد انگشت خود را در یک قسمت قرار داده و به جهت مخالف بر روی صفحه نمایش بکشید

No

برای بزگ نمایی و کوچگ نمایی هم زمان دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و بکشید

زمانی که یک صفحه در حال نمایش است فقط آن صفحه از اینترنت دانلود می شود

در صورتی که می خواهید تمام صفحات دانلود شود

ابتدا دکمه منو را بر روی وسیله زده سپس

downloader -> download pages

هنگامی که دستگاه شما به صورت افقی قرار گرفته است برای رفتن به صفحه بعد باید این گزینه را تپ نمایید

No

هنگامی که دستگاه شماه به صورت افقی قرار گرفته است برای رفتن به صفحه قبل باید این گزینه را تپ نمایید

No