تنها نرم افزاری که شما می توانید قرائت خود را با دیگران مقایسه نمایید

هنگامی که شما قرآن کریم را قرائت می فرمایید در صورتی که امتیاز شما بیشتر از بیست درصد شود نرم افزار آن را ذخیره می کند

سپس شما می توانید امتیازات خود را با دیگر افراد در سرتاسر جهان مقایسه نمایید

روی این گزینه تپ نمایید

No

برای اولین بار که وارد قسمت امتیازها می شوید

شما باید مشخصات فردی خود را وارد نمایید

No

شما باید یک نام مستعار و یک رمز ورود برای خود انتخاب نمایید

ما بقی اطلاعات به صورت اختیاری می باشد

در صورتی که نام مستعار شما قبلا انتخاب نشده باشد شما وارد صفحه امتیازات می شوید

در غیر این صورت باید نام مستعار خود را تغییر دهید

در صورتی که آن نام مستعار برای خود شما است ممکن است رمز خود را اشتباه وارد می نمایید

بعد از حدود ده ثانیه لیست کسانی که امروز امتیاز خود را آپلود نموده اند را می توانید مشاهده نمایید

در صفحه نخست کسانی که امروز بهترین قرائت را داشته اند نمایش داده می شود

No

شما می توانید انتخاب کنید که در کشور یا شهر یا کد پستی شما چه جایگاهی دارید و چه کسانی بهترین قرائت دا داشته اند

No

شما می توانید انتخاب نماید که امروز یا در هفته گذشته یا در تمام مدت چه کسی بیشترین و یا بهترین قرائت ها را داشته است

No

شما می توانید انتخاب نمایید که چه کسی بیشترین قرائت را داشته یا بیشترین سوره یا آیه مختلف را قرائت نمود و شما در چه جایگاهی هستید

No